Hasartmängumaksu Nõukogu


Eesti Kultuurkapital


MALETURNIIR "HIIUMAA SUVI"
[Esilehele] Juhend [Registreerunud] [Tulemused] [Partiid] [Varasemad võitjad] [Male Hiiumaal]


Hiiumaa Suvi 2010 maleturniir1. Võistluse korraldaja

Võistluse korraldab Hiiumaa Maleklubi.

Turniiri heale õnnestumisele aitavad kaasa Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital ja Eesti Male Toetusühing.

2. Aeg ja koht

Turniir viiakse läbi 9.-11. juulini 2010. a. Kärdla Kultuurikeskuses (asukoht Kärdla keskväljakul, aadress Rookopli 18 - http://www.rookopli.ee/www).

3. Registreerimine

Eelregistreerimine (kuni 7.07.2010.a.) e-kirjaga matse@solo.ee või telefonil 4430843 (Andres Ihermann).

Lõplik registreerimine turniirile 9. juulil 2010. a. mängupaigas hiljemalt 13.45-ni. Turniiri esimene voor mängitakse 9. juulil 2010. a. algusega kell 14.00. Hilinejaid mängima ei võeta!

4. Osavõtjad

Turniiril võivad osaleda kõik maletajad, kes on õigeaegselt registreerunud.

Osavõtumaksu ei ole.

5. Turniiri korraldus

Võistlus viiakse läbi individuaalturniirina šveitsi süsteemis ühtses grupis. Kokku mängitakse 7 vooru ajakontrolliga 45 minutit kummalegi vastasele partii lõpuni + igale käigule lisandub 30 sekundit (alates 1. käigust).

Turniiri ajakava:
9. juuli kell 14.00 – I voor; kell 17.30 – II voor;
10. juuli kell 10.00 – III voor; kell 14.00 – IV voor; kell 17.30 – V voor;
11. juuli kell 9.00 – VI voor; kell 12.30 – VII voor.


Paremusjärjestuse määrab kogutud punktide summa. Võrdsete punktide korral kahel või enamal maletajal selgitatakse turniiri paremusjärjestus alljärgnevalt:
a) Buchholzi koefitsient (vastaste punktide summa)
b) modifitseeritud Buchholzi koefitsient (Buchholz ilma tugevaima ja nõrgima vastaseta)
c) progresseeruv koefitsient (mängija punktide summa peale igat vooru)


Käikude ülesmärkimine on kohustuslik kuni partii lõpuni. Loosimiseks kasutatakse arvutiprogrammi.

6. Autasustamine

Võistluse minimaalsed auhinnad:
I koht - 2000 EEK
II koht - 1200 EEK
III koht - 800 EEK


Lisaks eriauhinnad kategooriates naised, seeniorid (sünniaastaga 1950 ja vanemad), maletajad reitinguga kuni 2000 ja Hiiumaa maletajad. Igas kategoorias kolm auhinda: I koht - 350 EEK, II koht - 250, III koht - 150.

Ükski maletaja ei saa üle ühe auhinna. Auhinnad jagamisele (võrdsete punktide korral) ei kuulu.

Korraldajal on õigus teha muudatusi auhinnafondi osas suurendamise suunas.

7. Majandamine

Võistleja lähetuskulud kannab lähetav organisatsioon või võistleja ise.

Info majutusvõimaluste kohta leiab: http://www.hiiumaa.ee Soovitav on majutus aegsasti broneerida.

Kuni 10 noort maletajat saab korraldaja tasuta majutada kohaliku maleklubi ruumides – lisainfo telefonil 4430843 (Andres Ihermann). Soovijail endal kaasa võtta magamisasjad: magamiskott ja -matt.

8. Üldist

Kõik käesolevas juhendis määratlemata küsimused lahendab turniiri orgkomitee koos peakohtunikuga.

Mobiiltelefonid peavad mängu ajal olema välja lülitatud.

Võistluste peakohtunik: IA Lembit Vahesaar.

Eesti Male Toetusühing