Maleakadeemia "Vabaettur"


Mustamäe Laste Loomingu Maja


Kaido Külaotsa Malekool


Kadrioru Maleklubi


NOORTESARI 2011
Esilehele [MTÜ Vabaettur turniir] [K.Külaotsa MK turniir] [Tallinna noorte nädalalõputurniir]
[Mustamäe Laste Loomingu Maja turniir] [Koondtabel] [2010.a noortesari]
EESTI MALE TOETUSÜHINGU 2011.a NOORTETURNIIRIDE SARI


Üldjuhend

NOORTETURNIIRIDE SARJA EESMÄRK:

- Aidata kaasa malemängu populaarsuse ja harrastatavuse kasvule Tallinna ja kogu Eesti noorte seas;

- Pakkuda noormaletajatele võimalust saada heal tasemel võistluskogemusi;

- Ühtsesse sarja kuulumine toob loodetavasti kaasa üksikute sarja kuuluvate turniiride osalejate arvu kasvu, sarja koondarvestuse pidamine aitab tõsta sportlikku pinget.

NOORTETURNIIRIDE SARJA KORRALDUS:

Sarja korraldab Eesti Male Toetusühing koostöös Tallinna maleklubidega. Kogu 2011. aasta noorteturniiride sarja kohta käiv informatsioon on kajastatud internetis erileheküljel:
http://www.eestimale.ee/noortesari2011

Eesti Male Toetusühingu 2011. aasta noorteturniiride sarja kuulub kokku 4 maleturniiri:

17.-18. september 2011 Malepood.ee noorteturniir Tallinnas (korraldaja MTÜ Vabaettur);

22.-23. oktoober 2011 Kaido Külaotsa Malekooli noorteturniir Tallinnas (korraldaja Kaido Külaotsa Malekool);

26.-27. november 2011 Kadrioru Maleklubi noorteturniir Tallinnas (korraldaja Kadrioru Maleklubi);

17.-18. detsember 2011 Mustamäe Laste Loomingu Maja noorteturniir Tallinnas (korraldaja Mustamäe Laste Loomingu Maja).

Eesti Male Toetusühingu 2011. a noorteturniiride sarja koondarvestust peetakse kuni 8-, kuni 11- ja kuni 18-aastaste vanusegruppides. Võistlussarjaga soovitakse luua erinevas vanuses malest huvitatud Tallinna ja kogu Eesti noortele võimalus aktiivseks maleliseks tegevuseks ning pakkuda võistluskogemusi.

NOORTETURNIIRIDE SARJA KOONDPUNKTIDE ARVESTUS:

Igal 2011. aasta noorteturniiride sarja kuuluval osaturniiril on võimalik teenid koondarvestuse punkte vastavalt lõppkohale konkreetse osaturniiri tabelis.


Koondarvestuse punkte saavad iga turniiri 20 paremat:
- 1. koht - 25 punkti;
- 2. koht - 22 punkti;
- 3. koht - 20 punkti;
- 4. koht - 17 punkti;
- 5. koht - 16 punkti;
- 6. koht - 15 punkti;
- …
- 18. koht - 3 punkti;
- 19. koht - 2 punkti;
- 20. koht - 1 punkt.

NOORTETURNIIRIDE SARJA AUHINNAFOND:

2011. aasta noorteturniiride sarja üksikute osaturniiride auhinnafondi moodustavad osavõtumaksud, milledele lisanduvad vastavate turniiride toetajate annetused. Üksikutel osaturniiridel peavad olema auhinnad vähemalt kolmele esikohale tulnule ja võimalusel parimale neiule.

2011. aasta noorteturniiride sarja minimaalsed koondauhinnad igas vanuseastmes (kuni 8-aastased; kuni 11-aastased; kuni 18-aastased) on:

-I koht - 30.- eur
-II koht - 20.- eur
-III koht - 15.- eur
Parim neiu - 15.- eur

Võrdsete koondarvestuse punktide korral läheb sarja koondauhind jagamisele.

LISAINFO:

Analoogse noorteturniiride sarja korraldas Eesti Male Toetusühing koostöös Tallinna maleklubidega esmakordselt 2010. aasta sügisel, võistlussarja toetasid toona nii Hasartmängumaksu Nõukogu kui ka Tallinna Spordi- ja Noorsooamet. Kogu 2010. aasta noorteturniiride sarja kohta käiv informatsioon on kajastatud internetis erileheküljel: http://www.eestimale.ee/noortesari2010

Eesti Male Toetusühing


Tallinna Spordi- ja Noorsooamet