Maleakadeemia "Vabaettur"


Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi


Mustamäe Laste Loomingu Maja


Kaido Külaotsa Malekool


Kadrioru Maleklubi


NOORTESARI 2010
Esilehele [Koondtabel] [MTÜ Vabaettur turniir] [K.Külaotsa MK turniir]
[TTÜ SK turniir] [Tallinna noorte nädalalõputurniir] [Mustamäe Laste Loomingu Maja turniir]


EESTI MALE TOETUSÜHINGU 2010.a NOORTETURNIIRIDE SARI

Üldjuhend

NOORTETURNIIRIDE SARJA EESMÄRK:

- Aidata kaasa malemängu populaarsuse ja harrastatavuse kasvule Tallinna ja kogu Eesti noorte seas;
- Pakkuda noormaletajatele võimalust saada heal tasemel võistluskogemusi;
- Ühtsesse sarja kuulumine toob loodetavasti kaasa üksikute sarja kuuluvate turniiride osalejate arvu kasvu, sarja koondarvestuse pidamine aitab tõsta sportlikku pinget.

NOORTETURNIIRIDE SARJA KORRALDUS:

Sarja korraldab Eesti Male Toetusühing koostöös Tallinna maleklubidega. Kogu 2010. aasta noorteturniiride sarja kohta käiv informatsioon on kajastatud internetis erileheküljel: www.eestimale.ee/noortesari2010

2010. aasta noorteturniiride sarja kuulub kokku 5 turniiri:
18.-19. september 2010 Malepood.ee sarjaturniir (korraldaja MTÜ Vabaettur);
23.-24. oktoober 2010 Kaido Külaotsa MK sarjaturniir (korraldaja Kaido Külaotsa Malekool);
13.-14. november 2010 TTÜ SK sarjaturniir (korraldaja Tallinna Tehnikaülikooli Spordiklubi);
27.-28. november 2010 Tallinna noorte nädalalõputurniir (korraldaja Kadrioru MK);
18.-19. detsember 2010 Mustamäe Laste Loomingu Maja sarjaturniir (korraldaja Mustamäe Laste Loomingu Maja).
Sarja koondarvestusse läheb 3 parema turniiri tulemus. Koondarvestust peetakse järgmistes vanuseklassides:

- Kuni 8-aastased (sünniaasta 2002 ja nooremad)
- Kuni 11-aastased (sünniaasta 1999 ja nooremad)
- Kuni 18-aastased (sünniaasta 1992 ja nooremad)

Sarjaturniirid mängitakse ühel nädalalõpul, kahe-kolme päeva jooksul. Igal turniiril mängitakse seitse vooru. Igal turniiril määratakse paremusjärjestus vastavalt konkreetse turniiri võistlusjuhendile.

NOORTETURNIIRIDE SARJA KOONDPUNKTIDE ARVESTUS:

Igal 2010. aasta noorteturniiride sarja kuuluval osaturniiril on võimalik teenid koondarvestuse punkte vastavalt lõppkohale konkreetse osaturniiri tabelis.

Koondarvestuse punkte saavad iga turniiri 20 paremat:
- 1. koht - 25 punkti;
- 2. koht - 22 punkti;
- 3. koht - 20 punkti;
- 4. koht - 17 punkti;
- 5. koht - 16 punkti;
- 6. koht - 15 punkti;
- …
- 18. koht - 3 punkti;
- 19. koht - 2 punkti;
- 20. koht - 1 punkt.

NOORTETURNIIRIDE SARJA AUHINNAFOND:

2010. aasta noorteturniiride sarja üksikute osaturniiride auhinnafondi moodustavad osavõtumaksud, milledele lisanduvad vastavate turniiride toetajate annetused. Üksikutel osaturniiridel peavad olema auhinnad vähemalt kolmele esikohale tulnule ja võimalusel parimale neiule.

2010. aasta noorteturniiride sarja minimaalsed koondauhinnad igas vanuseastmes (kuni 8-aastased; kuni 11-aastased; kuni 18-aastased) on:

- I koht - 400.-
- II koht - 300.-
- III koht - 200.-
- Parim neiu - 200.-

Võrdsete koondarvestuse punktide korral läheb sarja koondauhind jagamisele.

Eesti Male Toetusühing


Tallinna Spordi- ja Noorsooamet


Hasartmängumaksu Nõukogu